Search

Outreach

I begynnelsen foregikk det meste av arbeidet på gata, i kloakken og i slummen. Også i dag finner du oss der, med samme mål om å bygge relasjoner og skape tillit, slik at vi kan hjelpe. For oss handler outreach om å lytte til menneskers behov, gi dem tid og kjærlighet. Vi møter mennesker i ulike vanskelige livssituasjoner som har ulike behov. Vi ønsker å tilpasse hjelpen utifra det enkelte mennesket. 


Frantz Johansen sammen med noen av ungdommene på gata i Bucharest. 


Berit S. Johansen-Grelland i et gledelig gjensyn med en mor som EIF bygget et hus til etter at deres brant ned til grunne. Et blikk ned i kloakken. 


Denne dama har bodd på gata i Bucharest hele hennes liv. Her sammen med Caroline johansen.  


Frantz besøker et "bofelleskap" i kloakksystemene.