Search
Picture

Acasa & Deborah 

Acasa & Deborah 

Vil du bidra til dette prosjektet?
Videre vil vi bruke bistandspenger som kommer til dette prosjektet til å lønne de som jobber der, forsette å utbedre bygningsmasse mm
Bidra til dette?

To hjem for barn og ungdom i Romania. 


Barnehjemmet Acasa ligger i utkanten av Bucuresti. Et stort området med flere hus: 3 hus hvor barn i alderen 3-18 bor, et bygg med 24 rom (med egne bad) hvor 18-åringene får flytte inn når de ikke lenger får bo i husene, og et dagsenter for barn i nærområdet som har behov for et oppholdsted - en pause fra den kaotiske, fattige, til tider voldelige og alkoholiserte familien.

Barnehjemmet Deborah ligger i Arad, nord i Romania. Det bor 14 barn på dette hjemmet, og daglig leder på huset blir kalt for mamma. Det er ikke bare et kallenavn, men det er slik barna tenker om Nuti, som hun heter. 
Arrow
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Arrow
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

H
istorier
Vi møter mennesker

Side Image

Bogdan

Av personvernhensyn forbeholder vi oss retten til å ikke benytte ekte navn til bilder, artikler og annet innhold. 

En 5 år gammel gutt som kom til Acasa sammen med sine to søsken: Catalin (6 år) og Irina (7 år) for 2 år siden. Barnas far har aldri vedkjent seg sitt farskap, og følgelig heller aldri møtt dem. Moren ble plutselig veldig syk og forlot barna hos naboen, slik at hun kunne dra til sykehuset for å få den behandlingen hun hadde behov for. Naboen informerte myndighetene om situasjonen til de 3 barna, og like etter kontaktet moren selv myndighetene. Hun hadde ikke et sted å bo, ingen penger og fikk beskjed om at hun måtte oppholde seg på sykehuset i flere måneder. Hun ønsket derfor at barna skulle få et tak over hodet, mat i magen og omsorg. Nettopp derfor ble barna plassert på Acasa.

Det første som slår deg når du møter Bogdan er hans smittende smil, hans aktive og rampete personlighet og hans herlige latter. Det tok ikke lange tiden før spesialistene også så hans mange utfordringer når det kommer til mental helse og utvikling, på grunn av at primærbehovene aldri ble godt nok dekket av foreldrene. Barna ble ofte forlatt alene hjemme, uten mat og rene klær - utsatt for mange potensielle farer.

Bogdan bruker nonverbal kommunikasjon gjennom lek, kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Han har vanskeligheter med å kommunisere verbalt. Fordi han alltid er så aktiv og livlig, med sin bror ved hans side, har han allikevel klart å skape gode relasjoner til de som jobber på Acasa, samt de andre barna.

På grunn av hjelpen han har fått på Acasa har Bogdan hatt en veldig positiv utvikling de to siste årene. Han går i barnehagen, og får behandling av psykologen på huset. Moren er ofte på besøk, og det bidrar positivt til hans emosjonelle og psykiske balanse. Til tross for all elendigheten han har vært igjennom, er han en gutt som raskt tar en plass i hjertet ditt med sitt kjærlige og glade vesen. 

F
lere prosjekter
Følg det som skjer

Førskoler

Side Image
Side Image

En hjelpsom ku

Side Image

Hjelp til selvhjelp 


Gjennom 50 års erfaring med hjelpearbeid ser vi et stort behov for en endring. En endring som vil bety fremtid for mange mennesker. Det er derfor vi ønsker, sammen med dere, å skape et selvforsynende prosjekt, som igjen kan bidra til flere selvforsynende prosjekter. Eurora vil gi håp til barn, ungdom og familier i nød. Vi ønsker å gjøre mer enn å bare dekke de fysiologiske...
Les mer
Side Image

Gradistea & House of Joy

Side Image

Et guttesenter og et jentesenter.


Sentrene har som mål om å hjelpe menn, kvinner, gutter og jenter i ulike livssituasjoner med å finne frihet fra livshemmende avhengigheter. Narkotika, alkohol, gambling, prostitusjon, menneskehandel, vold og kriminalitet har overtatt livene til de menneskene vi møter på disse sentrene. Teamet som jobber der har alle en liknende fortid, noen har også fått hjelp på senteret selv, og er levende eksempler på at det aldri...
Les mer
Side Image