Search
Picture

Acasa

Vil du bidra til dette prosjektet?
Videre vil vi bruke bistandspenger som kommer til dette prosjektet til å lønne de som jobber der, forsette å utbedre bygningsmasse mm
Bidra til dette?
Barnehjemmet Acasa ligger i utkanten av Bucuresti. Et stort området med flere hus: 3 hus hvor barn i alderen 3-18 bor, et bygg med 24 rom (med egne bad) hvor 18-åringene får flytte inn når de ikke lenger får bo i husene, og et dagsenter for barn i nærområdet som har behov for et oppholdsted - en pause fra den kaotiske, fattige, til tider voldelige og alkoholiserte familien.
Arrow
Image
Image
Denne jenta bor på Acasa sammen med 4 av brødrene sine.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Arrow
Image
Image
Denne jenta bor på Acasa sammen med 4 av brødrene sine.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

H
istorier
Vi møter mennesker

Side Image

Alex

En 5 år gammel gutt som kom til Acasa sammen med sine to søsken: Florin (6 år) og Elena (7 år) for 2 år siden. Barnas far har aldri vedkjent seg sitt farskap, og følgelig heller aldri møtt dem. Moren ble plutselig veldig syk og forlot barna hos naboen, slik at hun kunne dra til sykehuset for å få den behandlingen hun hadde behov for. Naboen informerte myndighetene om situasjonen til de 3 barna, og like etter kontaktet moren selv myndighetene. Hun hadde ikke et sted å bo, ingen penger og fikk beskjed om at hun måtte oppholde seg på sykehuset i flere måneder. Hun ønsket derfor at barna skulle få et tak over hodet, mat i magen og omsorg. Nettopp derfor ble barna plassert på Acasa.

Det første som slår deg når du møter Alex er hans smittende smil, hans aktive og «rampete personlighet» og hans herlige latter. Det tok ikke lange tiden før spesialistene også så hans mange utfordringer når det kommer til mental helse og utvikling, på grunn av at primærbehovene aldri ble godt nok dekket av foreldrene. Barna ble ofte forlatt alene hjemme, uten mat og rene klær - utsatt for mange potensielle farer.

Alex bruker nonverbal kommunikasjon gjennom lek, kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Han har vanskeligheter med å kommunisere verbalt. Fordi han alltid er så aktiv og livlig, med sin bror ved hans side, har han allikevel klarte å skape gode relasjoner til de som jobber på Acasa, samt de andre barna.

På grunn av hjelpen han har fått på Acasa har Alex hatt en veldig positiv utvikling de to siste årene. Han går i barnehagen, og får behandling av psykologen på huset. Moren er ofte på besøk, og det bidrar positivt til hans emosjonelle og psykiske balanse. Til tross for all elendigheten han har vært igjennom, er han en gutt som raskt tar en plass i hjertet ditt med sitt kjærlige og glade vesen. 
Neste historie
Side Image

Nicolas

Nicolas er 5 år og har bodd på «Acasa» siden 2015 sammen med sine stebrødre (Nicu og Adi) som har bodd der siden 2009. Nicolas bodde sammen med familien sin frem til han var 3 år, da foreldrene gikk fra hverandre og moren forlot ham i barnehagen. Han ble forlatt uten forvarsel eller forklaring. Bestefaren var den eneste som visste om morens planer, men han forsøkte heller ikke å gjøre noe med situasjonen. Han mente han ikke hadde kapasitet til å ta seg av barnebarnet sitt. På fødselsattesten står det ikke noe navn på faren, det vil si at faren aldri på papiret ville anerkjenne at han hadde en sønn. Det samme gjelder for stebrødrene. Myndighetene plasserte Nicolas på «Acasa» hvor han har blitt varmt tatt imot av spesialister og de andre barna. Overgangen var allikevel veldig vanskelig for 3-åringen, da han ikke forstod hvor moren var, og hvorfor det var så mange nye og ukjente mennesker rundt han hele tiden. Etter hvert som tiden gikk, fant Nicolas seg mer og mer til rette. Han trives i lek med de andre barna, og han er veldig glad i de ansatte som gir han mye kjærlighet og beskyttelse. I mellomtiden ble det kjent at moren jobber i et annet land, men at hun ønsket telefonkontakt med sønnen. Det har hun nå, og hun besøkte ham i julen. Faren har anerkjent at Nicolas er hans sønn, men det har ikke skjedd stort når det kommer til papirarbeidet. Han kommer sjelden på besøk.
 
Nicolas går i barnehagen, har utviklet gode kommunikasjonsferdigheter, og skaper fort relasjoner til andre barn og voksne. Han elsker å spille på Pcen og tegne, men mest av alt liker han utendørsaktiviteter som gåturer i parken, teater, dyrehage og liknende. «Acasa» er stolte av den positive utviklingen Nicolas har hatt de siste 2 årene, og vi gleder oss alle til å se hva fremtiden bringer for denne solstrålen.
 
Neste historie

F
lere prosjekter
Følg det som skjer

Tilrettelegging av skolegang for Rombarn

Side Image
Hver dag får over 100 Rombarn i Chiselet hjelp med lekser, transport til og fra skolen og et varmt måltid. Ofte er det, det eneste måltidet de får i seg i løpet av en dag. For de minste barna er det førskole som gjelder, og da skal alt læres. Hvordan sitte stille i mer enn 2 minutter, hvordan holde en blyant, hvordan telle, hvordan lese, hvordan snakke til voksne mennesker...
Les mer
Side Image

Fakulteta

Side Image
I en liten bydel i utkanten av hovedstaden Sofia i Bulgaria finner vi et slumområde kalt Fakulteta. Her bor det nærmere 60 000 Rom som er sterkt segregert og diskriminert fra deres egne landsmenn. På mange måter er disse menneskene etterlatt til å klare seg på egenhånd, uten den statlig støtten de trenger for å bygge et samfunn med sunn livskvalitet. I Fakulteta er "Aksjon Søppelberget" & "Benjamin Lie's Minnefond" våre sterkeste støttespillere. Helt...
Les mer
Side Image

Gradistea & House of Joy

Side Image

Et guttesenter og et jentesenter som ønsker å hjelpe menn, kvinner, gutter og jenter i ulike livssituasjoner med å finne frihet fra livshemmende avhengigheter. Narkotika, alkohol, gambling, prostitusjon, menneskehandel, vold og kriminalitet har overtatt livene til de menneskene vi møter på disse sentrene. Teamet som jobber der har alle hatt en liknene fortid, noen har også fått hjelp på senteret selv, og er levende eksempler på at det aldri er...

Les mer
Side Image