Search
Picture

Fakulteta

Vil du bidra til dette prosjektet?
Videre vil vi bruke bistandspenger som kommer til dette prosjektet til å lønne de som jobber der, forsette å utbedre bygningsmasse mm
Bidra til dette?
I en liten bydel i utkanten av hovedstaden Sofia i Bulgaria finner vi et slumområde kalt Fakulteta. Her bor det nærmere 60 000 Rom som er sterkt segregert og diskriminert fra deres egne landsmenn. På mange måter er disse menneskene etterlatt til å klare seg på egenhånd, uten den statlig støtten de trenger for å bygge et samfunn med sunn livskvalitet. I Fakulteta er Aksjon Søppelberget og Benjamin Lie's Minnefond våre sterkeste støttespillere. Helt siden 2010 har de stått for en stor del av budsjettet, samt oppfølging av prosjektet. Uten deres sterke engasjement hadde vi ikke kommet dit vi er i dag. Sammen er vi sterke!


I Fakulteta har menneskene tilgang til rent vant, men kloakksystemet er ikke-eksisterende og det meste renner i gatene. De stjeler strømmen fra hverandre der de har tilgang og boforholdene er noe av det verste man kan se i Europa. Større familier på 6-8 medlemmer kan ofte bo i et skur på 10-15 kvm. Vi driver nå to sosialsentere for rombarn midt i denne slummen, kalt Benjamins hus og Liv Og Lys. Her er det fokus på oppfølging av rombarn i skolesystemet, ernæring og helse. Vi har et førskoleprogram med nyutdannede lærere. Utfordringen er at flertallet av barna ikke snakker bulgarsk, men rom. Dette gjør at det er vanskelig å finne lærere. Vi ønsker selvsagt også å tilrettelegge for offentlig skolegang slik at rombarna skal få samme utgangspunkt som resten av den bulgarske befolkningen. Dette gjør vi ved å dekke barnas elementære behov, som klær, nistepakke og skoleutstyr, samt at vi har tett dialog med den offentlig skolens lærere og rektor for å integrere barna på en vellykket måte. Utfordringene og problemene står på rekke og rad, men med engasjerte kolleger som brenner for arbeidet ser vi at vi har muligheten til å endre fremtiden for mange av disse barna.
 
Arrow
Image
Image
Image
Skur som huser 6-8 stk
Image
Thomas Rudmoen Løkken jobber i Fakulteta
Image
Her er utgangspunktet
Image
Image
Image
Image
Aksjon søppelplukking - de minste bidrar også!
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Nye møbler til Benjamin's Hus - da hjelper alle til.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Arrow
Image
Image
Image
Skur som huser 6-8 stk
Image
Thomas Rudmoen Løkken jobber i Fakulteta
Image
Her er utgangspunktet
Image
Image
Image
Image
Aksjon søppelplukking - de minste bidrar også!
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Nye møbler til Benjamin's Hus - da hjelper alle til.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

F
lere prosjekter
Følg det som skjer

Acasa

Side Image
Barnehjemmet Acasa ligger i utkanten av Bucuresti. Et stort området med flere hus: 3 hus hvor barn i alderen 3-18 bor, et bygg med 24 rom (med egne bad) hvor 18-åringene får flytte inn når de ikke lenger får bo i husene, og et dagsenter for barn i nærområdet som har behov for et oppholdsted - en pause fra den kaotiske, fattige, til tider voldelige og alkoholiserte familien. ...
Les mer
Side Image

Deborah

Side Image
Barnehjemmene ligger i den vakre byen Arad i Romania, helt opp mot grensen til Ungarn. Deborah 1 er for barn fra 2-13 år, og Deborah 2 er for ungdommer over 13 år. En rumensk stab, beståemde av varme mennensker som sørger for at barna får en opplevelse av at de er en del av en stor familie. Ikke bare en institusjon hvor barna blir plassert, men et hjem. ...
Les mer
Side Image

Gradistea & House of Joy

Side Image

Et guttesenter og et jentesenter som ønsker å hjelpe menn, kvinner, gutter og jenter i ulike livssituasjoner med å finne frihet fra livshemmende avhengigheter. Narkotika, alkohol, gambling, prostitusjon, menneskehandel, vold og kriminalitet har overtatt livene til de menneskene vi møter på disse sentrene. Teamet som jobber der har alle hatt en liknene fortid, noen har også fått hjelp på senteret selv, og er levende eksempler på at det aldri er...

Les mer
Side Image