Search
Picture

Gradistea & House of Joy 

Gradistea & House of Joy 

Vil du bidra til dette prosjektet?
Videre vil vi bruke bistandspenger som kommer til dette prosjektet til å lønne de som jobber der, forsette å utbedre bygningsmasse mm
Bidra til dette?

Et guttesenter og et jentesenter.


Sentrene har som mål om å hjelpe menn, kvinner, gutter og jenter i ulike livssituasjoner med å finne frihet fra livshemmende avhengigheter. Narkotika, alkohol, gambling, prostitusjon, menneskehandel, vold og kriminalitet har overtatt livene til de menneskene vi møter på disse sentrene. Teamet som jobber der har alle en liknende fortid, noen har også fått hjelp på senteret selv, og er levende eksempler på at det aldri er for sent å endre sin egen fremtid. 
Arrow
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Arrow
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

H
istorier
Vi møter mennesker

Side Image

Alexandra

Av personvernhensyn forbeholder vi oss retten til å ikke benytte ekte navn til bilder, artikler og annet innhold.

Jentene fra House of Joy møtte Alexandra første gang for 6 måneder siden, samme dag som hun ble løslatt etter 4 år i fengsel. Helt fra hun var veldig liten ble hun mobbet og ledd av i landsbyen, fordi hun var Rom. Hun sier selv hun følte seg som søppel, og hadde det mye vondt gjennom oppveksten. Da Alexandra var bare 8 år havnet faren i fengsel, og hun ble plassert på et barnehjem av sin mor. Der ble hun slått og mishandlet daglig. Faren døde 5 år senere, og ikke lenge etter ble hun voldtatt av en mann i landsbyen. Skamfølelsen og smerten førte til at hun rømte til Bucuresti dagen etter. I løpet av få måneder på gata var hun heroinavhengig. Som 15-åring giftet hun seg med en mann som i løpet av kort tid ble far til hennes 3 barn. Til tross for barna, endret ikke livsstilen seg, og hun fortsatte med bruk av heroin og stjeling. En dag ble hun tatt på fersken av politiet, og fikk en dom på 4 år. Mannen forlot henne, og barna ble plassert på barnehjem.

I fengselet ble hun møtt av en dame som fortalte om House of Joy. Hun ba til Gud, og så på dette som en siste sjanse. Et siste forsøk på å prøve og forandre livet for fremtiden.

I dag er Alexandra en helt annen person enn den jenta vi møtte for 6 måneder seg. Hennes liv er totalt forvandlet. Enestående og med et stort hjerte for mennesker rundt seg. Hun elsker å lage mat, skrive og være til glede for andre. Gjennom House of Joy har hun fått besøke barna sine, og hun kjemper nå for å få omsorgen tilbake. Vi har all tro på at Alexandra vil bli verdens beste mor for sine tre barn når hun fullfører programmet. Hun lever ikke lenger i fortiden, og har stor tro på fremtiden.
 

F
lere prosjekter
Følg det som skjer

En hjelpsom ku

Side Image

Hjelp til selvhjelp 


Gjennom 50 års erfaring med hjelpearbeid ser vi et stort behov for en endring. En endring som vil bety fremtid for mange mennesker. Det er derfor vi ønsker, sammen med dere, å skape et selvforsynende prosjekt, som igjen kan bidra til flere selvforsynende prosjekter. Eurora vil gi håp til barn, ungdom og familier i nød. Vi ønsker å gjøre mer enn å bare dekke de fysiologiske...
Les mer
Side Image

Førskoler

Side Image
Side Image

Hjem for barn

Side Image

To hjem for barn og ungdom i Romania. 


Barnehjemmet Acasa ligger i utkanten av Bucuresti. Et stort området med flere hus: 3 hus hvor barn i alderen 3-18 bor, et bygg med 24 rom (med egne bad) hvor 18-åringene får flytte inn når de ikke lenger får bo i husene, og et dagsenter for barn i nærområdet som har behov for et oppholdsted - en pause fra den kaotiske, fattige,...
Les mer
Side Image